Oddílová přihláška pro rok 2019

      Comments Off on Oddílová přihláška pro rok 2019

Bližší informace pro rodiče o přihlášce, platbách a náležitostech.

Zde si můžete stáhnout přihlášku do oddílu pro letošní rok.

Vždy přineste:

  • vyplněnou přihlášku (viz níže)
  • kopii zdravotní kartičky
  • jednu fotografii – pasový formát

Prosíme odevzdejte vyplněné trenérům.

Platby pro první pololetí je nuté provést do konce října! Bližší informace k patbám poskytne hospodářka odboru všestrannosti Marta Hlaváčková.