Hygienická pravidla platná od 07.09.2020

      Comments Off on Hygienická pravidla platná od 07.09.2020
  1. Do prostor Sokolovny vstupují děti samostatně. Rodiče tímto žádáme, aby na děti čekali výhradně mimo prostory budovy.
  2. Ve vnitřních prostorách Sokolovny (chodby, šatny, WC) jsou všichni povinni nosit roušky přes ústa a nos.
  3. Po vstupu si každý řádně vydezinfikuje ruce.
  4. V šatnách se děti zdržují co nejkratší dobu. Dodržují obecné podmínky ochrany zdraví.
  5. Neprobíhá velký nástup. Děti v tělocvičně vyhledají svého trenéra a řadí se dle družstev.
  6. Každé dítě má vlastní láhev s pitím, kterou nesdílí s ostatními.
  7. V prostorách Sokolovny je zakázáno konzumovat jídlo.
  8. Sledování tréninků z ochozu tělocvičny je zakázáno.
  9. Osoby s podezřením na onemocnění dýchycích cest, nemají do Sokolovny přístup. Nastydlé děti nechte doma. Děti pokašlávající, posmrkávající a se zvýšenou teplotou budou okamžitě z tréninku vyloučeny.