Fotografie z odhalení plakety rodině Evadlů

      Comments Off on Fotografie z odhalení plakety rodině Evadlů

Ve středu 8. 9. proběhlo odhalení plakety rodině Evaldů v nedaleké Vratislavově ulici, kde rodina bydlela. Po akci proběhlo posezení a předání květiny za župu.

Zástupci Česká obce sokolské a městské části Praha 2 odhalili pamětní desku na adrese Vratislavova 129/36. Po ukončení oficiálního programu se hosté přesunuli do naší jednoty, kde byla předána květina jako poděkování Dagmar Evaldové. Přítomní si vychutnali pohoštění a příjemnou atmosféru.

Krásné fotografie pořídila pro Vzdělavatelský odbor ČOS: Jitka Barešová a my jí tímto také děkujeme.

Předání květiny Dagmar Evaldové od zástupkyň župy Pražské – Scheinerovy a Sokola Vyšehrad
Odhalení pamětní deska rodině Evaldů
« of 7 »

Kdo byli Evaldovi?

Rodina Evaldova byla velmi angažovanou rodinou. Bratři Karel a Jaroslav bojovali v první světové válce a byli odbojáři za druhé světové války. V rodině byl ještě nejmladší Ladislav a sestra Jarmila. Jaroslav byl zatčen dříve a Karla, otce Dády Evaldové, zatklo gestapo v rámci akce Sokol. Mladé Dagmar před svým odvlečením sdělil: “Zase se vezu – tentokrát mne už do konce války nepustí …kdybych se přece jen nevrátil, nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku…“. Dagmar se po vzoru svých rodičů angažovala v Sokole. o jeho zakázání komunistickým režimem pracovala v několika továrnách, neboť jí nadále nebylo dovoleno studovat. Věnovala se pedagogice – výchově nevidomých a podílela se na SOS vesničkách. V 90. letech 20. století obnovovala ČOS a působila jako župní vzdělavatelka. Podporovala založení Sokolské stráže, jejíž je patronkou a Praha 2 jí udělila čestné občanství.

Více najdete v encyklopedických heslech – Karel Evald, Jaroslav Evald a Dagmar Evaldová.