Category: Různé

Poslední termín pro platbu příspěvků!

Dneškem končí termín pro platbu příspěkvů a odevzdání přihlášky s náležitosmi. Platby pro první pololetí je zaplatit hospodářce odboru všestrannosti Martě Hlaváčkové. Noví členové platí 2 700, děti a dospělí,… Read more »