Víkend se dětem i mužům vydařil

      Comments Off on Víkend se dětem i mužům vydařil

V pátek 10. 4. 2015 proběhly přebory mužů ve sportovní gymnastice. Vyšehrad reprezentovali David Jiráček a Antonín Koubek, kteří získali báječné 2. a 3. místo! Na jejich úspěchy v sobotu
11. 4. 2015 navázaly děti. Družstvo holčiček se v celkovém pořadí umístilo na 2 místě.
A dětem se dařilo i v individuálních kategoriích, Anja Skalová získala stříbro a Péťa Víšek zlato!

Muži závody 10. 4.závody 11. 4.

Závodův mužské gymnastice se neúčastní mnoho závodníků, o to jsou boje těžší. V této kategorii byli pouze 3. Jiráček s Koubkem i přes poctivý trénink nepřekonali závodníka
z Radotína. Na prostných, bradlech, kruzích a přeskoku jim fandily sličné členky Vyšehradu.

kluci závody 10. 4. 2         kluci závody 10. 4.        kluci závody 10. 4. 1

Ovšem na gymnastických závodech dětí je silná konkurence. Děti z Vyšehradu byli rozděleni do dvou věkově odlišných kategorií. V obou bylo mnoho závodníků a závodnic. K úspěchu nejspíše pomohly i závody, které proběhly v jednotě 30 .3. 2015. Děti si tak vyzkoušely sestavy na lavičce a akrobacii, přeskok a ty starší i skákání přes švihadlo. Děkujeme také rodičům, kteří vytvořili báječnou atmosféru i zázemí.

v závodnickém       při výkonu     rodičovská podpora

Víkend byl plný krásných výkonů a úspěchů, jen tak dál!