Počátky 2018: Jak sokol potkal lva

      Comments Off on Počátky 2018: Jak sokol potkal lva

Jako každý rok, opět jsme strávili posledních čtrnáct dní letních prázdnin v Počátkách u Pelhřimova. Jelikož letos si připomínáme významné jubileum 100 let od vzniku Československa, zvolili jsme také tematickou celotáborovou hru.

Příběh “jak sokol potkal lva” měl připomenout podíl Sokolů na vzniku prvního demokratického státu na našem území. Zároveň jsme si připomínali důležité myšlenky sokolství a významná data, která historicky formovala nejen první republiku, ale i současný stát. Týmy si zvolili příznačné názvy: župa Počátská, župa Odvážných sokolíků a župa Aleny Dvořákové. V celkovém pořadí letos v CTH zvítězil tým – župa Aleny Dvořákové! (Náhoda, nemyslím si :-D)

Během soutěží si děti vymyslely vlajky žup, měly vlastní průkazky i pokřiky. V průběhu celotáborové hry proběhlo několik bojovek – tras po okolí s otázkami a úkoly, které každému družstvu přinesly cenné body. Děti se taktéž učily uzlování, o mapách, zdravovědě či šifrách. Celým příběhem provázel český lev.

Letos to byl již 26. ročník, nicméně přinesl drobnou změnu. Pravidelně jsme se první týden dělili o ubytování a tělocvičnu s Radotínem a druhý týden s Vršovicemi. Jelikož letos měl radotínský oddíl mnoho dětí, rozhodli se přesunout jejich pobyt o týden dříve.

Soustředění Počátky 2018 - všeobecné
« of 67 »

Mnoho hodin drilu se promítlo na výkonech

V tělocvičně jsme pravidelně trávili dva tréninky denně – ráno, odpoledne či večer. Pro malá prťátka z kategorie 0 to bylo první soustředění v životě. Pracovali jsme na celkovém zpevnění a technice. Pro dívky trenéři připravili jejich první pódiovou skladbu.

Dívky z kategorie I trénovaly na všech nářadích pro TeamGym i pro sportovní gymnastiku. V pódiové skladbě letos díky změnám pravidel došlo k úpravám, které se musely nacvičit. Všeobecně jsou pravidla přísnější pro uznávání prvků. Nově zde musí být prvek flexibility a stoj na rukou či na hlavě. Při průpravách dívky trénovaly salta vzad, fliky a salta dopředu na jednu nohu (pro navázání).

Ani chlapci nezůstali pozadu. Pilně trénovali na kruzích, akrobacii i trampolíně. Jeden trénink ozvláštnili o kladiny, které jsou typické pro děvčata. Nicméně tato aktivita pomohla zapojit vnitřní svalstvo, balanc i koordinaci pohybu.

Střední děvčata z kategorie II také musela změnit pódiovou skladbu. Na akrobacii i trampolíně se kromě pilování základních salt pracovalo i na vrutech. Tyto obtížnější prvky jsou přínosem pro koordinaci a prostorovou orientaci při cvičení a samozřejmě také přináší vyšší bodové ohodnocení.

Ženy se ve větší sestavě sešly během víkendu. Taktéž musely pilovat pódiovou skladbu a našly si čas i na akrobacii a trampolínu.

Soustředění Počátky 2018 - atletika
« of 10 »

Během soustředění jsme také plavali v nedalekém rybníce. Pro děti to nebyl trénink, spíše zábava. O něco více seriózněji jsme se postavili k atletice, která je důležitou součástí všestrannosti a přeborů.

Celé soustředění se velmi vyvedlo a už teď se těšíme na další! Těšíme se na Počátky 2019!

Soustředění Počátky 2018 - z tělocvičny
« of 63 »