Příloha všestrannost – Dodatek č. 1 k SG muž. složek