Jak vznikl pozdrav “Nazdar”?

      Comments Off on Jak vznikl pozdrav “Nazdar”?

Jeden z dřívějších ryze českých pozdravů byl „Nazdar“. Začal se užívat při sbírkách na vybudování Národního divadla, kdy chodili po Praze s pokladničkami a nápisem „Na zdar Národního divadla.“ Nebylo místa, kam by se nezašlo s pokladničkou nebo kde by pokladnička nestála. Nesla nápis „Na zdar důstojného Národního divadla! a toto heslo letělo z úst k ústům, z Prahy do českých měst i vesnic, na nejzapadlejší samoty.

Nápad Josefa Kajetána Tyla, vybudovat Národní Divadlo, se však přece začal uskutečňovat. Lidé pořádali sbírky, zámožnější dávali víc, chudí méně, ale snad každý Čech něčím přispěl -NA ZDAR Národního divadla, Zlaté kapličky…Takže od 14.dubna  roku 1851 a z této doby, pochází pozdrav ,,Nazdar” …

Pražský Sokol byl založen 16. 2. 1862. Dne 10. 4. 1862 byl přijat návrh sokolského kroje. O 10 dní později byl schválen Tyršův návrh hesla „Tužme se!” vyšitého na prapor jednoty. Tento prapor, navržený Josefem Mánesem, známe z českých poštovních známek. Současně s praporem byl schválen i sokolský pozdrav „Nazdar!” navržený E. Tonnerem.

Tento pozdrav se pak proslavil také v první světové válce, (která začala v r.1914,) díky pojmenování jednoho vojenského oddílu českých dobrovolníků. Hlavní součástí později vzniklé československé legie ve Francii, byla právě rota NAZDAR. (Původně tehdy NA ZDAR). Naši krajané sem odešli za prací. Sdružovali se především v tělovýchovném spolku Sokol a v sociálně demokratickém spolku Rovnost.