Běh do vyšehradských schodů navštívila kamera ČT

      Comments Off on Běh do vyšehradských schodů navštívila kamera ČT

V neděli 10. 10. 2021 proběhl 8. ročník běhu do schodů organizovaných naším oddílem. Rekord tratě zůstal nepokořen.

Celkem se na startu sešlo 56 běžců v osmi kategoriích. Před samotným zahájením závodu se všichni sešli na nástupu za účasti Sokolské stráže a praporu župy Pražské-Scheinerovy. Úvodní slovo přednesla místonáčelnice Alena Dvořáková a radost z běhu popřál všem účastníkům župní náčelník Slávek Povondra.

Sokolská stráž dovedla špalír běžců na start tratě a zástupce velitele Sokolské stráže vyběhl se župním praporem. Následovaly jednotlivé kategorie. Po běhu a občerstvení vodou a jablíčkem se účastníci přesunuli na Slavín, kde se připomenul Památný den sokolstva a Jan Malýpetr.

Výkony závodníků zabírala i kamera České televize. Ze záznamů vznikly dvě reportáže. Jedna do Sokolského zpravodaje a druhá do Zpráviček.

Rekord tratě nepřekonán

A jak to celé dopadlo? Všichni běžci úspěšně absolvovali trasu, a tak se po pietním aktu mohli přesunout zpět do tělocvičny na slavnostní vyhlášení. Celkově lze říci, že rekord tratě nebyl překonán. Nejrychlejším běžcem byl letos Lukáš Rundt ze Sokola Praha VII. s časem 0:40:10! Nejmladším běžcem byl Vítek Klein. Každý účastník Běhu dostal diplom a malou odměnu dle svého výběru. Za věcné ceny děkujeme Městské části Praha 2.

Kompletní výsledky najdete zde:

Za oddíl sportovní gymnastiky a TeamGymu děkujeme všem zúčastněným. Jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat již 8. ročník a že se na jeho startu sešlo tolik závodníků z mnoha jednot i z řad nesokolů.

Za fotografie děkujeme také Marii Brunerové.

« of 2 »