155 výročí od vzniku Sokola

      Comments Off on 155 výročí od vzniku Sokola

Je to pár dní, co si Sokolové připomněli 155 leté výročí založení Sokola. Přesně 16. 2 1862 vzniká v Rakousku-Uhersku první česká tělocvičná organizace pod vedením Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Mezi další spoluzakladatele můžeme počítat i Josefa Mánese, Josefa Baráka a Emanuela Tonnera.

Sokolské hnutí se nevěnovalo pouze tělocvičnému cvičení, ale i kultivaci ducha a společnosti. Posilování národního seběvědomí se projevilo v první světové válce, kdy si připomeňme výrok T. G. Masaryka, že „kdyby nebylo Sokola, nebylo by legií, kdyby nebylo legií, nebylo by samostatného Československa“. Významnou roli hrálo Sokolové hráli i při druhé světové válce, zejména v odboji.

Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát násilně ukončena, ale vždy, jak jen to bylo možné, vstal Sokol jako pták fénix z popela a obnovil svoji činnosti. V současnosti má Česká obec sokolská zhruba 160 000 členů ve více než 1100 tělocvičných jednotách. V oddílech sokolské všestrannosti jsou lidé všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví, radost, potěšení, prožitek. V České obci sokolské je rovněž evidována na 2000 sportovních oddílů různých výkonnostních úrovní ve zhruba devadesáti sportovních odvětvích.

Zajímavý projekt vznikl pod taktovkou Sokola Brno I, na který se můžete podívat na jejich youtube kanálu. Významné osobnosti přibližují jejich vzpomínky na Sokol.