Sponzoři

Oddíl sportovní gymnastiky a TeamGymu by nemohl fungovat bez podpory institucí a firem.

Naše tělocvična se nachází v krásném prostředí na Výtoni pod Vyšehradem, které náleží městské části Praha 2.

Logo městské části Praha 2

Na provoz a sportovní aktivity naší Jednoty přispívá formou dotací a grantů i Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

Mnoho medailí a pohárů pořizujeme u firmy YPER.

Diplomy nám tiskne Idioma.

Samozřejmě děkujeme České obci sokolské.