Poslední termín pro platbu příspěvků!

      Comments Off on Poslední termín pro platbu příspěvků!

Dneškem končí termín pro platbu příspěkvů a odevzdání přihlášky s náležitosmi.

Platby pro první pololetí je zaplatit hospodářce odboru všestrannosti Martě Hlaváčkové. Noví členové platí 2 700, děti a dospělí, kteří již chodili cvičit platí 2 000.

Noví členové odevzdají přihlášku s:

  • vyplněnou přihlášku (viz níže)
  • kopii zdravotní kartičky
  • jednu fotografii – pasový formát

Přihláška 2019 (PDF)

Děti a dopělí, kteří již chodili a nezměnily se jim osobní údaje (bydliště, pojišťovna) ji nemusí odevzdávat výše zmíněné.

Děkujeme 🙂