Příspěvky na první pololetí

Informace ohledně příspěvků za 1. pololetí 2022/2023. Příspěvky jsou 4 000,- Kč, kdo zaplatí do 31.10.2022, platí sleva 500,- Kč, příspěvek je tedy 3 500,- Kč. Noví členové platí 4 200,- Kč včetně… Read more »