7. ročník Běhu do vyšehradských schodů: rekord nepokořen!

      Comments Off on 7. ročník Běhu do vyšehradských schodů: rekord nepokořen!

Ani počáteční déšť a nižší teploty neastavily v sobotu 5. 10. špalír běžců, kteří se posedmé rozhodli vyběhnout až na Vyšehrad. Nejrychlejším závodníkem byl Jiří Benýšek, který i přes svou snahu nepokořil rekord tratě. Poté na Slavínském hřbitově všichni přítomní uctili památku Jana Malypetra a řekli si více o Památném dni sokolstva.

Začátek závodu jsme slavnostně zahájili za účasti Sokolské stráže se župním praporem a náčelníka naší župy Pražské – Scheinerovy Slávka Povondry a pak již se rozdávala startovní čísla. Vše probíhalo v malé tělocvičně, protože počasí si s námi zatím pohrávalo. Jako první byl do cíle donesen župní prapor a pak již byli na trať vpuštěni první závodníci. Vybíhalo se po 30 vteřinách od nejmenších dětí až po nejstarší mazáky.

Celkem vyběhlo trať 66 běžců. Nejrychlejším mužem závodu byl Jiří Benýšek, který v minulých letech několikrát stanovil rekord tratě. Nicméně nejrychlejší čas – 0:38:32, letos zůstal nepokořen. Jirka se stal nejrychlejším mužem a jeho letošní čas je 0:41:00, což vzhledem k mokré trati je velmi dobrý výsledek. Nejrychlejší ženou se stala Ester Víšková s 0:53:00.

Před startem do 7. ročníku Běhu do vyšehradských schodů

Poté, co všichni doběhli a občerstvili se vodou s jablíčkem, se všichni závodníci a fanoušci opět shromáždili k průvodu na Slavín. Na vyšehradském hřbitově jsme si jako první řekli více o Památném dni sokolstva, který se letos poprvé slavil po celé ČR jako významný den. Všichni běžci dostali v rámci startovného kokardu s kovovým odznáčkem Sokola, která byla vybrána jako pojicí prvek a symbol sokolské perzekuce.

Jako poslední bod pietního aktu jsme položili kytičku na hrob Janu Malypetru, který byl zakladatelem českého tělocvičného názvosloví. Více o něm či o dalších památkách si můžete přečíst na webových stránkách www.sokolskepamatky.eu.

Posledním bodem Běhu bylo vyhlášení výsledků v zázemí Sokola Vyšehrad. Děkujeme Městské části Praha 2 a společnostem idioma a Yper za krásné ceny a medaile, které jsme mohli rozdat všem zúčastněným.

Kompletní výsledky najdete zde:

Noc sokoloven na Vyšehradě

Po oficiálním konci Běhu tradičně navazuje Noc sokoloven, kdy se členové Sokola Vyšehrad a jeho příznivci shromáždí na grilování. To kvůli dešti letos probíhalo na parkovišti pod přístřeším. Ti, kteří měli již dojedeny masíčka či palačinky, si mohli udělat lodičky. Ty jsme poté vypustili na Vltavu v rámci další akce – Večeru sokolských světel.

Naše lodičky pod železničním mostem

Věříme, že se vám všechny body naší sportovní sokolské soboty líbily. U dalšího ročníku Běhu do vyšehradských schodů na shledanou!
Oddíl TeamGymu a sportovní gymnastiky a odbor sportovní všestrannosti Sokola Vyšehrad